close
loading

facebook  youtube

 

 

 

 

Dziękujemy Wszyskim uczestnikum raju

i Gratulujemy Dominikowi Wilińskiego nowego roweru

 

 

 

ZAPRASZAMY ZA ROK

 

PLIKI DO POBRANIA

 

REDULAMIN RAJDU             ZAŁACZNIK1            KLAUZULA RODO 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

WYDARZENIA EDUKACYJNO – SPORTOWEGO

Rajd Rowerowy – DLA SIEBIE, DLA PSZCZÓŁ, DLA NATURY

 

ORGANIZATORZY: Fundacja Akademia Pszczelarstwa i Zrównoważonego Rozwoju oraz Burmistrz Miasta Lubień Kujawski

MIEJSCE IMPREZY: Lubień Kujawski

DATA IMPREZY: 26.08.2023

 

CEL IMPREZY

 1. Kształtowanie u dorosłych wiedzy o zrównoważonym rozwoju o wpływie naszych zachować na populację pszczoły miodnej oraz jej znaczenia dla środowiska.
 2. Promowanie wiedzy na temat rozwoju osobistego w oparciu o zrównoważony rozwój;
 3. Kształtowanie pozytywnych wzorców osobowych i postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży;

 

TRASA RAJDU

Trasa rajdu wytyczona przez Organizatora przebiega głównie przez drogi lokalne i drogi leśne. Przejazd rowerzystów drogami publicznymi zabezpiecza Ochotnicza Straż Pożarna.

Trasa rajdu: Start  i Meta Amfiteatr naD jeziorem w Lubieniu Kujawskim

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE

 1. uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne;
 2. prawo do udziału mają osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły 9 lat za pisemną zgodą podpisaną przez rodzica lub opiekuna zgodę na uczestnictwo. Zgoda stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 3. każdy uczestnik, a także rodzic podpisujący zgodę ma obowiązek zapoznać się                   z regulaminem rajdu
 4. każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu;
 5. uczestnik rajdu musi posiadać sprawny technicznie rower oraz niezbędne środki ochrony i bezpieczeństwa tj. kasku oraz kamizelki z elementami odblaskowymi;
 6. w czasie całej imprezy – rajdu oraz zajęć edukacyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu;
 7. uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności oraz do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym;
 8. przy zjazdach nie wolno rozpędzać roweru ani wyprzedzać, należy kontrolować prędkość poprzez hamowanie;

 

 1. podczas jazdy w kolumnie należy jechać jeden za drugim;
 2.  uczestnicy zobowiązani są jechać równo i spokojnie, w szyku. Niedopuszczalne jest zajeżdżanie drogi pozostałym uczestnikom;
 3. uczestnik zobowiązany jest do upewnienia się o możliwości bezpiecznego wykonania manewru skrętu, a także zatrzymania się. Każdy manewr winien być odpowiednio zasygnalizowany;
 4.  uczestnicy (rodzice, opiekunowie) biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów, wszelkie ewentualne naprawy sprzętu oraz inne sytuację wymagające postoju uczestnika muszą odbywać się w miejscu nie utrudniającym jazdy innym uczestnikom rajdu;
 5. uczestnicy zobowiązani są do utrzymywania czystości oraz porządku podczas rajdu oraz zajęć edukacyjnych w szczególności poprzez wyrzucanie śmieci wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;
 6.  każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na swoją odpowiedzialność, za małoletniego uczestnika odpowiedzialność ponosi jego rodzic lub opiekun;
 7. uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy rajdu rowerowego;
 8. organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej;
 9. organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu oraz podczas zajęć edukacyjnych;
 10.  za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników, jak i osób trzecich organizator nie ponosi odpowiedzialności;
 11. organizator nie jest odpowiedzialny za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników lub osoby trzecie;
 12. podczas rajdu, a także w czasie zajęć edukacyjnych małoletni uczestnicy pozostają pod opieką oraz bezpośrednią pieczą swoich rodziców lub opiekunów, organizator w żadnym momencie trwania imprezy nie wykonuje nadzoru nad małoletnimi uczestnikami;
 13. udział w rajdzie jest dobrowolny;
 14. wszyscy uczestnicy (rodzice, opiekunowie) startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków (małoletnich dzieci) w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów  i patronów medialnych;
 15. uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie;

 

Załączniki:

 1. zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w rajdzie.

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy wszyskim uczestnikom rajdu w 2022!

 

Gratulujemy Pani Monice Kłys,

która za udział w rajdzie wylosowała rower

 

ZAPRASZAMY ZA ROK

 

 

 

relacja z rajdu kliknij ponizej

 

https://www.youtube.com/watch?v=7hWRAfCFPUQ

 

 

 

27 SIERPNIA 2022 ODBYŁ SIĘ

RAJD ROWEROWY

POD HASŁEM

"MOC PYŁKU PSZCZELEGO"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy wszyskim uczestnikom rajdu w 2021!

 

Gratulujemy Pani Michalinie Pawlak,

która za udział w rajdzie wylosowała rower

 

 

 

relacja z rajdu kliknij ponizej

 

https://www.youtube.com/watch?v=qkDdcBKqJzE

 

 

 

19 CZERWCA 2021 ODBYŁ SIĘ

RAJD ROWEROWY

POD HASŁEM

"PSZCZELE ŁACZKI W NASZEJ GMINIE"

 

 

      

 mailyoutube

 

  Obsługa prawna fundacji:

 

   

 

 

  Wsparcie graficzne:

  www.suszek.pl

CIEKAWE LINKI

 

PSZCZELARZ ROKU
MIODOWY SKLEP ONLINE


 

 

 

 

NA SKRÓTY:

 

CELE FUNDACJI

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

 

 

DANE ADRESOWE FUNDACJI:

 

adres

Adres:

87-840 Lubień Kujawski

ul.Wojska Polskiego 29a

telefon

telefon:

tel.(+48)  570 843 119

mail

e-mail:

biuro@akademiapszczelarstwa.edu.pl