close
loading

facebook  youtube

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

Celem Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju pszczelarstwa i zrównoważonego rozwoju w zakresie rolnictwa, gospodarki i ochrony środowiska poprzez promowanie inicjatyw o charakterze naukowym, technicznym, ekonomicznym i edukacyjnym w zakresie:

 1. wspierania i stymulowania rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności pszczelarstwa;
 2. stymulowania i wspierania regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych dla zachowania i wykorzystania lokalnego potencjału w postaci dziedzictwa kulturowego oraz historycznego w celu wspomagania lokalnej aktywności społeczno-zawodowej oraz zwiększania atrakcyjności turystycznej i inwestycji na obszarach wiejskich;
 3. wspomagania inicjatyw regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz informacji, doradztwa i szkolenia, poprzez udzielanie pomocy finansowej, stworzenie możliwości korzystania z maszyn i urządzeń zakupionych przez Fundację, a także z odpowiednich programów komputerowych oraz organizowanie lub wysyłanie przez Fundację zainteresowanych na szkolenia, sympozja krajowe i zagraniczne;
 4. wspierania przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację regionów, poprzez udzielanie pomocy finansowej dla prywatnych przedsięwzięć, propagowanie nowoczesnych, proekologicznych technologii, nowoczesnej organizacji pracy, a także poprzez powoływanie i prowadzenie aktywnej pomocy społecznej wśród młodzieży i osób potrzebujących opieki i resocjalizacji;
 5. promowania współpracy z organizacjami międzynarodowymi działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju;
 6. współpracy z przedstawicielami życia naukowego i gospodarczego w kraju i za granicą;
 7. upowszechniania i popularyzacji wiedzy ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu ekonomiki rolnictwa, pszczelarstwa oraz organizacji przedsiębiorstw;
 8. szkolenia i doradztwa na rzecz obszarów wiejskich, w tym promowanie i wpieranie rozwoju rachunkowości oraz zarządzania ryzykiem przez podmioty działające w rolnictwie;
 9. działań edukacyjnych, których celem jest przybliżanie społeczeństwu zasad zrównoważonego rozwoju, a w szczególności jego wpływu na utrzymanie populacji pszczoły miodnej, inicjowania działań na rzecz rozwoju gospodarki, w tym propagowania rozwoju pszczelarstwa poprzez stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich przyjaznych dla pszczelarstwa;
 10. podnoszenia świadomości i poziomu wiedzy społeczeństw na temat stanu środowiska naturalnego i jego wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy;
 11. promowania, wspierania i inicjowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:
 • kultury ekologicznej,
 • dobrych praktyk z zakresu edukacji, ochrony środowiska,
 • kształtowania postaw postępowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

 

Organ odpowiedzialny do reprezentacji:

Sławomir Jarka – Prezes

Jerzy Tyszko - Vice Prezes

 mailyoutube

 

  Obsługa prawna fundacji:

 

   

 

 

  Wsparcie graficzne:

  www.suszek.pl

CIEKAWE LINKI

 

PSZCZELARZ ROKU
MIODOWY SKLEP ONLINE


 

 

 

 

NA SKRÓTY:

 

CELE FUNDACJI

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

 

 

DANE ADRESOWE FUNDACJI:

 

adres

Adres:

87-840 Lubień Kujawski

ul.Wojska Polskiego 29a

telefon

telefon:

tel.(+48)  570 843 119

mail

e-mail:

biuro@akademiapszczelarstwa.edu.pl